نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 5-68]

ا

ب

 • بیگ باباپور، یوسف تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 21-47]

چ

 • چترایی، مهرداد حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 99-121]

خ

 • خودداری نایینی، سعید شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 49-72]

ر

 • رضائی باغ بیدی، حسن در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 73-89]

س

 • سبزیان‌پور، وحید نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 91-117]
 • سجادی، نیما فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 119-148]
 • سیّدان، مریم نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 149-170]

ش

 • شفیعیون، سعید نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 171-190]

ع

ق

ک

 • کمیلی، مختار یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 191-212]

م

 • معتمدی، مسعود نگاهی به کتاب درس حافظ [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 191-207]
 • مهدوی فر، سعید گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 209-265]

ی

 • یلمه ها، احمدرضا نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 213-226]