نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الله بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 265-280]
 • آیدنلو، سجاد معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 129-149]

ب

 • بهاری، الوند حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 49-72]

ح

 • حاتم، غلامعلی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 177-197]
 • حاجی پور، میثم نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 117-133]
 • حسنی، عطا الله جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 105-128]
 • حیدرپور نجف آبادی، ندا واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 73-100]

خ

 • خودداری نایینی، سعید پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 171-188]
 • خوشدل، سیاوش پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 281-308]

د

 • دالوند، حمیدرضا بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 205-228]
 • دماوندی، مجتبی پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 281-308]

ر

 • راستی پور، مسعود فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 229-242]
 • رفوگران، مروارید بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 199-216]

س

 • ساکت، سلمان معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 155-176]
 • سلمانی، مهدی نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 243-263]

ص

ط

ع

 • عابدی، محمود کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 11-30]
 • عابدی، محمود حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 49-72]
 • عطائی کچوئی، تهمینه تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 101-116]
 • عمادی پَرَم‌کوهی، سیدمانی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 177-197]

غ

 • غفوری، رضا رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 135-154]
 • غیاثیان، محمدرضا نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 27-48]

ف

 • فرشچیان، رضا نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 217-234]

ق

 • قوامی، بدریه کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 11-30]

ک

 • کریمی‌نیا، مرتضی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 9-26]
 • کریمی نیا، مرتضی قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 31-70]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 5-8]

م

 • مجلّی زاده، امین نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 243-263]
 • محمودی، زهرا معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 155-176]
 • مشتاق مهر، رحمان بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 71-103]
 • موسی زاده، محمدعلی ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 151-169]
 • میر محمد صادق، سید سعید جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 105-128]

ن

 • ندیمی هرندی، محمود تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 101-116]
 • نوروزی، یعقوب بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 265-280]
 • نویدی ملاطی، علی سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 235-256]