نویسنده = ندا حیدرپور نجف آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق)

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81

ندا حیدرپور نجف‌آبادی


2. واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-100

ندا حیدرپور نجف آبادی؛ علی صفری آق‌قلعه