نویسنده = سلمان ساکت
تعداد مقالات: 4
1. ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-92

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت


2. معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم)

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-176

سلمان ساکت؛ زهرا محمودی


3. نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 189-199

سلمان ساکت


4. امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 157-200

سلمان ساکت