اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (cope) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 • نویسندگان باید از درج هر‌گونه اطلاعات ساختگی، و نیز هر مطلب غیرضروری که ربط مستقیمی با موضوع و محتوای مقاله ندارد، در مقاله خود پرهیز کنند.
 • نویسندگان باید به معیارهای اخلاق پژوهش و صداقت و امانت علمی ملتزم باشند و در صورت استفاده از منابع قبلی ـ چاپ‌شده یا چاپ‌نشده ـ باید منابع خود را ذکر کنند. (چنانچه ثابت شود که نویسنده/نویسندگانِ مقاله‌ای، از هر کتاب یا نشریه‌ای، مرتکب انتحال شده‌اند نشریه از پذیرفتن مقالات دیگر ایشان معذور خواهد بود).
 • در مقالات مربوط به نقد آثار دیگران (اعم از نقد تألیف یا ترجمه یا تصحیح)، نویسندگان باید آداب نقد را رعایت کنند، تنها در نقد اثر متمرکز شوند و از هرگونه توهین و تمسخر افراد و شخصیت‌ها در ساحت‌های قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی و زبانی پرهیز کنند. در غیر این صورت، مقالات در همان مرحلۀ اول رد خواهد شد.
 • نویسندگانی که مقالۀ خود را مشترکاً با نویسندۀ دیگری سامان داده‌اند، یا نویسندگانی که مقالۀ آنان مستخرج از پایان‌نامه یا رسالۀ دانشگاهی است، باید به منظور حفظ حقوق خصوصی افراد، هویت نویسندۀ همکار خود را نیز در بالای مقاله درج کنند.
 • مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش­ها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده و یا به طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن در حین بررسی و تا مشخص شدن نتیجه بررسی مقالۀ ارسالی به این فصلنامه از ارسال آن به مجلۀ دیگر خودداری شود. در غیر این صورت، مجله ضمن حذف مقاله، از پذیرش مقالات دیگر این آن نویسنده معذور خواهد بود.

 • مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

 • مسئولیت مقالات، از نظر علمی و حقوقی، بر عهدۀ نویسندگان است.

 • نویسنده(گان) مقالات موظفند فرم ضمانت‌نامۀ چاپ حاوی صحت داده‌ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نمایند.

 • نویسنده(گان) موظف به تکمیل فرم تعارض منافع هستند. 

  فرم تعارض منافع، توافق‌نامه‌‏ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‌‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسندۀ مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید و اصالت محتوای آن را اعلام می‌‏‏نماید. نویسندۀ مسئول هم‌چنین اعلام می‌‏دارد که این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

  *مجله در هر زمان که عدم رعایت تعهدات نویسندگان احراز گردد، مقاله را  فاقد اعتبار اعلام خواهد نمود.