راهنمای نویسندگان

 • نقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.
 • آراء مندرج در نوشته‌ها الزاماً مورد تأیید آینۀ میراث نیست.
 • هیأت تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است.
 • پس از صفحه‌آرایی و ویرایش مقاله، امکان بازبینی و تغییر در نوشته وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود نویسندگان شکلی از نوشتۀ خود را برای نشریه بفرستند که حاصل آخرین تأملات و وارسی‌های ایشان است.
 • چنانچه ثابت شود که نویسنده/نویسندگانِ مقاله‌ای، از هر کتاب یا نشریه‌ای، مرتکب انتحال شده‌اند نشریه از پذیرفتن مقالات دیگر ایشان معذور خواهد بود.

 *** ***

از نویسندگان درخواست می‌شود به نکات زیر توجه فرمایند:

 • مقاله باید حاصل پژوهش‌های نویسندۀ آن باشد.
 • مطلب ارسالی در نشریۀ دیگری چاپ نشده باشد و هم‌زمان با این نشریه، برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقاله باید دارای چکیدۀ فارسی و انگلیسی، هر یک در 100 تا 120 کلمه، به همراه چهار تا هشت کلیدواژه باشد.
 • اصل مقاله از حدود 3000 تا 6000 واژه (10 تا 15 صفحۀ نشریه) باشد و در نرم‌افزار word، روی صفحه A4، با فونت IRLotus تایپ شود.
 • حتی‌الامکان نمودارها، جدول‌ها و تصاویر به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند.
 • توضیحات باید به صورت پا‌نوشت (پای همان صفحه) بیاید.
 • ارجاعات باید در درونِ متن در میان پرانتر آورده شوند. برای ارجاع ذکر این اطلاعات و رعایت این شیوه ضروری است:

نام خانوادگی [در منابع جدید]/ اسم اشهر [در منابع قدیم]، تاریخ چاپ: جلد/شمارۀ صفحه. مثلاً: (ابوالقاسمی، 1375: 18/1) یا (فردوسی، 1386: 76/3). اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد: (همان، ص). اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد: (همانجا).

 • منابع مقاله باید پس از ارجاعات و توضیحات به صورت زیر مرتب شود:

کتاب‌ها: نام خانوادگی [در منابع جدید] / اسم اشهر [در منابع قدیم]، نام (تاریخ چاپ). نام کتاب، [به کوششِ . ترجمۀ ...، ...]، نام شهر: ناشر. مثلاً: انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.

مقالات: نام خانوادگی، نام (تاریخ). «عنوان مقاله»، نام کتاب/ نام مجله، [س ... ، ش ...]، ص ... ـ ... . 

 

 *** ***

بر اساس آخرین مصوبات هیئت تحریریه:

- مقالات مربوط به آثار و نسخه‌های متأخر در اولویت پذیرش آینه میراث نیستند.

- مقالاتی که موضوع و محتوای آنها صرفاً معرفی نسخه، و فاقد بررسی و نقد و تحلیل است، قابلیت پذیرش و چاپ در این نشریه به‌عنوان مقالۀ پژوهشی را ندارند.

- در باب مقالات با موضوع نقد: اولاً پذیرش آثار با موضوع نقد متون یا نقد تصحیح، معدود و محدود است؛ و ثانیاً مقالاتِ با موضوعِ نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌های پژوهشگران متأخر در چهارچوب محورهای نشریه نیست و تنها نقدهای توأم با تحلیل که مربوط به آثار کهن یا تصحیح آنهاست در هیئت تحریریه قابل بررسی خواهد بود.

- با توجّه به نظر سردبیر محترم و هیئت تحریریه، از این پس مقالاتی با عناوین «ضرورت تصحیح مجدّد...»، «تصحیح ابیاتی/ عباراتی از...» و مقالاتی با عناوین و مضامینی از این دست، در آینۀ میراث منتشر نخواهند شد. همچنین مقالات نقد تصحیح، تنها در صورتی در این مجله منتشر خواهند شد که حائز شرایطی (از جمله تازه بودن اثر مورد نقد، نقدنشده بودن اثر، اشتمال نقد بر کلّیات روش‌شناختی که شیوۀ تألیف/تصحیح اثر را مورد بررسی قرار دهد، احتواء نقد بر اطلاعات و یافته‌های تازه و پرهیز از اعمال صرف دانسته‌های پیشین بر جزئیات اثر مورد نقد و...) باشند.

- مقالاتی که موضوع و محتوای آنها صرفاً تصحیح متن یا رسائل است قابلیت پذیرش و چاپ ندارند؛ با این حال متن مصحَح برخی رسائل کوتاه و مهمّ چاپ‌نشده، اگر متضمن پژوهش و تحقیق ممتعی درباره آن رساله و موضوع آن باشد، چنانچه ـ از حیث زبانی و فکری ـ از نظر داوران و هیئت تحریریه مقبول و دارای اولویت دانسته شود، قابل چاپ خواهد بود. البته از این دست مقالاتِ با موضوع تصحیحِ توأم با تحقیق، در هر شماره، چاپ حداکثر یک مقاله امکان‌پذیر است.

                                                                                           *** ***

* توجه: قبل از ارسال مقاله، اصول اخلاقی انتشار مقاله در قسمت اطلاعات نشریه را  به دقت مطالعه فرمایید. نویسندۀ مسئول موظف است فرم تعارض منافع   و فرم تعهد را تکمیل و ارسال نماید.