نویسنده = منصور نوروزی مستعلی
تعداد مقالات: 1
1. روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-77

سیدآرمان حسینی آب‌باریکی؛ منصور نوروزی مستعلی