کلیدواژه‌ها = یادداشت‌های شاهنامه
تعداد مقالات: 1
1. یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 245-262

جلال خالقی مطلق