تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

سفینۀ شمس حاجی از چند جهت ارزشمند است؛ یکی آن که از راه خواندن آن با پسند شعری یکی از فرهیختگان سدۀ هشتم آشنا می‌شویم و بیش‌وکم از میزان شهرت برخی از شاعران بزرگ ایران، از جمله سنایی و کمال اسماعیل و سعدی و مولوی در روزگار و سرزمین مؤلف آگاه می‌گردیم؛ دیگر اینکه در آن به شماری از سروده‌های پراکندۀ شاعران کم‌آوازه یا بی‌دیوان برمی‌خوریم که نمونۀ آن را شاید در جای دیگر کمتر بتوان نشان داد. برخی از این سروده‌ها ارزش ادبی و هنری دارند و برخی تنها به کار پژوهش­‌های زبانی یا تاریخی می‌آیند و در هر دو .صورت سزاوار توجه­‌اند. سودمندی­‌های دیگری نیز در خواندن سفینۀ مورد نظر نهفته‌ است که خوانندگان و شعرپژوهان، بسته به رویکرد و نیز دانشی که دارند، از آن­‌ها بهره‌یاب خواهند شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correcting some verses of Shams Hāji's Safina

نویسنده [English]

  • Vahid Idgah Torghaneh
ـ ارجانی، فرامزبن خداداد، 1351، سمک عیار، به تصحیح پرویز ناتل خانلری، بنیاد فرهنگ، تهران.
ـ ابن‌منظور، لسان‌العرب، نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی سیری، بیروت، 1998م.
ـ انوری، اوحدالدین، دیوان، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1337.
ـ خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل، دیوان، به تصحیح ضیاءالدین سجادی، انتشارات زوار، تهران، 1365.
ـ خالقی‌­مطلق، جلال، یادداشت‌های شاهنامه، بخش یکم، نیویورک، 1380 (2001.م).
ـ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، دانشگاه تهران، 1324ـ1359.
ـ رونی، ابوالفرج، دیوان، به اهتمام محمود مهدوی دامغانی، کتابفروشی باستان، مشهد، 1347.
ـ سنایی غزنوی، مجدودبن آدم، حدیقةالحقیقه و شریعةالطریقه، به تصحیح و تحشیۀ مدرس رضوی، دانشگاه تهران، 1359.
- سنایی غزنوی، مجدودبن آدم، حدیقةالحقیقه و شریعةالطریقه (فخری‌نامه)، به تصحیح و با مقدمۀ مریم حسینی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1382.
ـ سنایی غزنوی، مجدودبن آدم، دیوان، به سعی و اهتمام مدرس رضوی، انتشارات سنایی، تهران، 1365.
ـ سنایی غزنوی، مجدودبن آدم، کلیات اشعار، چاپ عکسی، به کوشش علی‌اصغر بشیر، 1356.
ـ سعدی، مشرف‌الدین مصلح­‌ابن عبدالله، غزلیات، به تصحیح حبیب یغمایی، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1361.
ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، تازیانه‌های سلوک، انتشارات آگاه، تهران، 1373.
ـ شمس حاجی، سفینه، مقدمه تصحیح و تحقیق: میلاد عظمیمی، سخن، تهران، 1390.
ـ ظهیر فاریابی، دیوان، به تصحیح امیرحسن یزدگردی، به اهتمام اصغر دادبه، نشر قطره، تهران، 1381.
ـ عبدالواسع جبلی، دیوان، به تصحیح ذبیح‌الله صفا، دانشگاه تهران، 1339.
ـ فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی‌مطلق، دائرة‌المعارف بزرگ اسلام، تهران، 1387.
ـ فریدالدین اصفهانی، دیوان، به اهتمام محسن کیانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1381.
ـ کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی، دیوان، به تصحیح حسین بحرالعلومی، کتاب‌فروشی دهخدا، 1348.
ـ مختاری غزنوی، عثمان، دیوان، به اهتمام جلال‌الدین همایی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1341.
ـ مسعودسعد سلمان، دیوان، به تصحیح محمد مهیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1390.
ـ مدبّری، محمود، «دیوانچۀ ناصر بجه‌ای»، پژوهش‌های ایران‌شناسی (ناموارۀ دکتر محمود افشار)، گردآوری ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، بنیاد موقوفات افشار، تهران، 1375.
ـ مجیرالدین بیلقانی، دیوان، به تصحیح محمد آبادی، تبریز، 1358.
ـ منوچهری دامغانی، احمدبن قوص، دیوان، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران، 1347.
- Doerfer Gerhard: Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen: Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. 4 Bände. FRANZ STEINER VERLAG GMBH. WIESBADEN 1963.