آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

یکی از آثار ارزشمند در حوزۀ تشیع در هند، اثری است تحت عنوان آیینۀ حق­‌نما تألیف نجف‌­علی فیض‌­آبادی. آیینه به انگیزۀ پاسخگوئی به اظهارات آقا احمد بهبهانی در کتاب مرآت­الاحوال جهان­‌نما و در رسالۀ تنبیه‌الغافلین به رشتۀ تحریر در آمد. در این دو اثر و عمدتاً در مرآت­‌الاحوال، آقا احمد شبهاتی را در بارۀ توان علمی و قدرت اجتهاد سید دلدارعلی نصیرآبادی، تنها مجتهد آن روزگار در هند، وارد کرد و آشکارا از ضعف علمی برخی علمای دیگر هندی سخن گفت. آیینه  در رد اظهارات آقا احمد به تألیف در آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Truth-Revealing Mirror: A Work in Defense of Shi'ism in India

نویسنده [English]

  • Zhaleh Tajoddini
چکیده [English]

One of the valuable works on Shi'ism in India is Āiine-ye Haqnomā(Truth-Revealing Mirror) by Najaf-Ali Fayzābādi. This book was written in response to Aqā Ahmad Behbahāni's remarks in his Merāt-al-Ahwāl-e Jahān-nomā and the treatise entitled Tanbih-al-Ghāfelin. In both of these works, Aqā Ahmad expresses doubts regarding the scientific competence and jurisprudential judgment (Ijtihād) of Sayyed Ali Nasirābādi, the only mojtahid of the time in India, openly denouncing the scientific mediocrity of a number of other Indian ulamā. Aiine has been written by way of rejecting Ahmad Aqā's statements. 

ـ انوشه، حسن، دانشنامۀ ادب فارسی، جلد چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
ـ بهبهانی، آقا احمد، تنبیهالغافلین، نسخۀ خطی، کتابخانۀ خدابخش پتنا، شمارۀ 1294.
- ـــــــــــــــــــــــــ، مرآتالاحوال جهاننما، تصحیح علی دوانی، نشر قبله، 1372.
ـ حسین صدرالافاضل، سیدمرتضی، مطلعالانوار، ترجمۀ محمد هاشم، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1374.
ـ حسینی رضوی عظیم‌آبادی، سیدمهدی‌بن نجف علی، تذکرةالعلماءالمحققین فی آثار الفقهاء و المحدثین، تصحیح علی فاضلی، موسسۀ کتاب‌شناسی شیعه، 1389.
ـ رایت، دنیس، انگلیسی‌ها در میان ایرانیان، ترجمۀ لطفعلی خنجی، امیر کبیر، 1359.
- ــــــــــــــــــ، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ترجمۀ کریم امامی، نشر نو، 1368.
ـ فیض‌آبادی، نجف‌علی، آئینۀ حقنما، نسخۀ خطی، کتابخانۀ مولانا آزاد علیگر، شمارۀ 1/3/297، میکروفیلم در مجموعۀ میکروفیلم نور-دهلی.
ـ کشمیری، محمدعلی آزاد، نجومالسماء فی تراجمالعلماء، تصحیح میرهاشم محدث، نشر بین‌الملل، 1382.
ـ محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19، ج اول، اقبال، 1353.
ـ ملکی، حسین، نخستین کار گزاران استعمار، نشر اشاره، 1387.
ـ میرزا صالح، غلامحسین، تاریخ سفارت حاجی خلیل خان و محمدنبی خان به هندوستان، نشر کویر، 1379.
ـ نقوی لکهنوی، سیداحمد، ورثةالانبیاء، تصحیح علی فاضلی، موسسۀ کتاب‌شناسی شیعه، 1389.
- Cole, J.R.I, Roots of North Indian Shiism In Iran and Iraq, Oxford Univrsity Press, 1989.                                                
- Rizvi, Saiyid Athar Abbas, A Socio Intellectual History of the Isna Ashari Shiis in  India, II, Australia, 1986.