کلیدواژه‌ها = اشتباه کاتبان
تعداد مقالات: 1
1. قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی