کلیدواژه‌ها = نسخه‌های خطی آرایه‌دار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 191-238

حبیب‌الله عظیمی