کلیدواژه‌ها = جامعه‌گرایی بصری
تعداد مقالات: 1
1. یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-197

سیدمانی عمادی پَرَم‌کوهی؛ غلامعلی حاتم