کلیدواژه‌ها = محمل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 209-222

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی