کلیدواژه‌ها = دیوان اشعار
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی»

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-168

یاسر دالوند


2. نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 355-372

الیاس نورایی؛ محمدامین احمدپور