کلیدواژه‌ها = تاریخ اجتماعی
قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 269-285

میثم صادقی تورانپشتی؛ یحیی میرحسینی


جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی