بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

به اشعاری که بیشتر در قالب دوبیتی به گویش نواحی غرب، مرکز و شمال ایران سروده شده، فهلویات می‌گویند. در طول تاریخ، افزون بر فارسی، به‌عنوان زبان مورد قبول سراسر ایرانشهر یا ایران بزرگ و نیز سرایش شعر به آن، زبان‌های منطقه‌ای و محلی نیز فعالیت‌های ادبی خود را داشته‌اند. منطقۀ آذربایجان فعلی جزو مناطقی است که زبان پهلوی آذربایجان در قرون گذشته در آن رواج داشته است و مردم منطقه، ضمنِ تکلم به پهلوی آذربایجان، فهلویاتی نیز به این زبان سروده‌اند. هدف این مقاله، در ابتدا، بیان تعریفی از فهلویات و سپس معرفی شعرایی است که در تبریز به این زبان شعر سروده‌اند. به‌منظور یافتن شناخت اندکی با ویژگی‌های این زبان و اشعار سروده شده به آن، نمونه‌هایی از این اشعار فهلوی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the examples of Fahlaviyāt in the poetry of the poets of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Saeed Tarzami 1
  • Abdullah Toloei Azar 2
1 Urmia University
2 assistant professors of the Department of Persian Language and Literature,
چکیده [English]

The verses mostly written in the do beyti form (a form similar to quatrain) in the dialect of the western and northern regions of Iran are called Fahlaviyāt. Through history, in addition to Farsi as the accepted language all across Iranshahr or Greater Iran and composing poetry in this language, the local and regional languages have had their own literary activity. The present Azerbaijan is part of the regions in which the language of Azerbaijan has been prevalent in the past, the people of the region writing Fahlaviyāt while speaking the Pahlavi language of Azerbaijan. 
This article aims at first presenting a definition of Fahlaviyāt and then introducing poets of Tabriz who have composed poetry in this language. To acquire a little understanding of the characteristics of this language, some of the Fahlavi verses are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fahlaviyāt
  • the Pahlavi language of Azerbaijan
  • poets of Tabriz
  • Local languages