منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

این مقاله معرفی منظومۀ «غزوات» از آثار میرزا ابوطالب فندرسکی، شاعر و عالم دورۀ صفویه، است؛ ولی نکتۀ مهم و قابل ذکر این‌که این منظومه اثری مستقل و جداگانه بوده که در تمام منابع تاریخ ادبیات فارسی به عنوان «تکملۀ حملۀ حیدری» یعنی تکمیل‌کنندۀ اثر باذل مشهدی، معرفی شده است. در این مقاله دلایل تکمله نبودن آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Independent Poem

نویسنده [English]

  • Ali Reza Abdollahi Kachoosangi
چکیده [English]

The article aims to introduce the poem “Ghazavat” (غزوات), a work by the Safavid scholar and poet Mirza Abu Taleb Fendereski. Notably, the work is an independent poem while all the sources in the Persian literary history have identified it as Takmale-ye Bazel-e Mashhadi’s Hamle-ye Heydari(تکملۀ حملۀ حیدری). The article explains reasons depicting that it is not a complementary work (تکمله).

- آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، 1408ق، الذریعه، ج 7، قم.
- ـــــــــــــــــــــــــــ، 1372، طبقات اعلام الشیعه (الکواکب المنتشره)، ج 6، تهران.
- استوری، 1362، ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری (ترجمه یو.ا. برگِل)، مترجمان یحیی آرین پور و همکاران، تحریر احمد منزوی، تهران.
- افندی الاصبهانی، المیرزا عبدالله، ریاض العلما، تحقیق السید احمد الحسینی، قم، 1403ق.
- خلیل، علی ابراهیم خان، تذکرۀ خلاصة الکلام، ج 1، میکرو فیلم دانشگاه تهران از شماره 2527 تا 2536 از روی نسخۀ بادلیان (آکسفورد) به شمارۀ 1839.
- دانش پژوه، محمد تقی، 1340، فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج 10، تهران.
- صدرایی خوئی، علی، 1376، فهرست نسخه‌­های خطی کتابخانۀ مجلس، ج 26، قم.
- صفا، ذبیح الله، 1374، حماسه سرایی در ایران، تهران.
- فندرسکی، میرزا ابوطالب، رسالۀ بیان بدیع، به تصحیح سیده مریم روضاتیان، اصفهان، 1381.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تحفة العالم، به کوشش رسول جعفریان، تهران، 1388.
- گلچین معانی، احمد، 1368، تذکرۀ پیمانه، تهران.
- ــــــــــــــــــــــــــــــ، 1346، فهرست کتب خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی (حماسه­‌های دینی)، ج 7، مشهد.
- مایل هروی، نجیب، 1380، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطّی، تهران.
- مدرّس تبریزی، محمد علی، 1369، ریحانة الادب، ج 4، تهران.
- منزوی، احمد، 1351، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج 4، تهران.
- ـــــــــــــــــــــ، 1376، فهرست‌وارۀ کتاب‌های فارسی، ج 3، تهران.
- مهدوی، سید مصلح الدین، 1386، اعلام اصفهان، اصفهان.