فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

این مقاله، فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی است که در سال‌های 1355ـ1357، در مجموعۀ «گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی» دانشگاه شیراز منتشر شده‌‏اند. هدف از این مقاله، سهولت در یافتن فصل‌های متن‌های مختلف پهلوی در این دستنویس‌ها است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Catalogue of Some Pahlavi Manuscripts

نویسنده [English]

  • Nima Sajjadi
چکیده [English]

This article gives a comparative catalogue of some Pahlavi manuscripts. The catalogues were published in the collection of “Treasures of Pahlavi Manuscripts and Persian Studies,” in the University of Shiraz, during 1976-1978/1355-1357 A.H.S. The article aims at facilitating the recognition of the chapters of different Pahlavi texts in these manuscripts.