یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

یادداشت‌هایسندبادنامه از علی‏‌محمد هنر، اثری است که به شرح دشواری‌های سندبادنامۀ ظهیری سمرقندی اختصاص یافته است. این اثر که در حل بسیاری از دشواری‌ها و مشکلات سندبادنامه، از ترجمۀ ابیات و امثال عربی کتاب گرفته تا معنی واژه‏‌های مهجور، به خوانندۀ سندبادنامه کمک شایان می‏‌کند، مانند هر اثر دیگر، از کاستی‌ها و لغزش‌هایی به دور نمانده است. در این جستار، پاره‌‏ای از ابیات عربی سندبادنامه که در یادداشت‌های سندبادنامه به ترجمه نیامده‏‌اند، به فارسی گزارده می‏‌شوند و ابیاتی که ظاهراً سهوها و لغزش‌هایی به ترجمۀ آن‌ها راه یافته است، و واژه‏‌هایی که معنی ضبط شده برای آن‌ها درست نیست، به صورت صحیح ترجمه و معنی می‌‏شوند. علاوه بر این، بر منوال کتاب یادداشت‌های سندبادنامه بر پاره‌‏ای از ابیات فارسی و عربی سندبادنامه، تعلیقاتی نوشته می‏‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Notes on the Notes on Sandbad Name

نویسنده [English]

  • Mokhtar Komeyli
چکیده [English]

Notes on Sandbad Name  by Mohammad Ali Honar, is a work devoted to the difficulties in Sandbad Name by Zahiri Samarqandi. The book helps the reader so much in solving the difficulties of Sandbad Name ranging from translations of the Arabic poems, proverbs and maxims to the meaning of the archaic words. Like every other authorship, this work is not devoid of deficiencies. This article gives the Persian translations of some of the Arabic poems not translated into Persian in the Notes on Sandbad Name (Yaddasht-ha ye Sandbad Name). Also, the mistranslated poems and words are presented in their proper Persian forms. Moreover, following the method of Notes on Sandbad Name, Some of the Persian and Arabic poems of Sandbad Name are annotated.  

- اسفزاری، فضل‏‌الله‌‏بن عثمان، شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه، تصحیح بهروز ایمانی، تهران، 1380ش .
- اصفهانی، ابوالفرج علی‌‏بن الحسین، الاغانی، تحقیق احسان عباس، ج 19، بیروت، 1423ق .
- الف لیله و لیله، بیروت، 1424ق .
- امیر معزی، دیوان، تصحیح محمدرضا قنبری، تهران، 1385ش.
- انوری، علی‌‏بن محمد، دیوان، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران، 1372ش.
- جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای جوینی، ج 1، تهران، 1370ش.
- حسن‏‌زاده آملی، حسن، کلیله و دمنه، تهران، 1376.
- حلاج، حسین‏‌بن منصور، دیوان الحلاج، قدم له و شرحه صلاح الدین الهواری، بیروت، 1363ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، 1377، لغت‌نامه، تهران.
- دهستانی، حسین‏‌بن اسعد، فرج بعد از شدت، تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران، 1363ش.
- رونی، ابوالفرج، دیوان، به اهتمام محمود مهدوی دامغانی، مشهد، 1348ش.
- زوزنی، قاضی ابوعبدالله حسین‏‌بن احمد، کتاب المصادر، به اهتمام تقی بینش، تهران، 1374ش.
- صدر، ابوبکربن الزکی، روضة الکتاب و حدیقة الالباب، تصحیح میر ودود سید یونسی، تبریز، 1349ش.
- صفا، ذبیح الله، 1373، تاریخ ادبیات در ایران، ج 2، تهران.
- صفی‏‌پور، عبدالرحیم، منتهی الارب، به اهتمام کتابفروشی اسلامیه، 1377ش.
- طوسی، محمدبن محمود، عجایب المخلوقات، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، 1382ش.
- ظهیری سمرقندی، علی‌‏بن‌‏محمد، اغراض السیاسة، به کوشش جعفر شعار، تهران، 1349ش.
- همو، سندبادنامه، به کوشش احمد آتش، استانبول، 1948م.
- همو، سندبادنامه، تصحیح محمدباقر کمال‏‌الدینی، تهران، 1382ش.
- عبداللهی، منیژه، 1381، فرهنگنامۀ جانوران در ادب فارسی، تهران.
- عطار، فریدالدین، تذکرةالاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، تهران، 1379ش. 
- عمادی شهریاری، دیوان، تصحیح ذبیح‌‏الله حبیبی‌‏نژاد، تهران، 1381ش.
- عوفی، محمد، لباب‏‌الالباب، مقدمه و تعلیقات قزوینی و نخبۀ تحقیقات سعید نفیسی، تهران، 1361ش.
- فرای، ر. ن.، 1363، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمۀ حسن انوشه، ج 4، تهران.
- الکرمینی، علی‌‏بن محمد، تکملةالاصناف، به کوشش علی رواقی، تهران، 1385ش.
- مسعودی، علی‏‌بن‏ الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، الجزء الرابع، قم، 1363ش. 
- منشی، نصرالله، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، 1379ش.
- میبدی، رشیدالدین، کشف‌‏الاسرار، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران، 1376ش.
- نظام الملک، ابوعلی حسن‌‏بن علی، سیاست‏نامه، به کوشش جعفر شعار، تهران، 1375ش.
- نفیسی، علی اکبر، 1317، فرهنگ نفیسی، تهران.
- وطواط، رشیدالدین، دیوان، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1339ش.
- هجویری، علی‏‌بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمود عابدی، تهران، 1383ش.
- هنر، علی محمد، 1386، یادداشت‌های سندبادنامه، تهران.