نویسنده = مجید خسروی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-151

مجید خسروی


2. نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651)

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-45

مجید خسروی