کلیدواژه‌ها = فارسی میانه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-144

محمود جعفری دهقی؛ عسکر بهرامی


2. اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-77

محمود جعفری دهقی