کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-191

سیداحمد پارسا


2. نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-163

سیدمحمد راستگو؛ محمدفرید راستگوفر


3. بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 231-263

طه صادری؛ معصومه معدن‌کن؛ اسدالله واحد


4. بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-243

علی گراوند