کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 4
1. دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-39

سجاد آیدنلو


2. گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


3. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


4. رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-126

نصرت الله رستگار