نویسنده = سعید خودداری نایینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 139-162

الهام اکبری؛ سعید خودداری نایینی


2. پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 171-188

سعید خودداری نایینی


3. دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 77-99

سعید خودداری نایینی