کلیدواژه‌ها = نسخ خطی
تعداد مقالات: 4
2. رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 185-230

ریحانه سلیمی؛ فریبا افکاری


3. تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-112

فرزام حقیقی


4. تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-47

یوسف بیگ باباپور