کلیدواژه‌ها = تصحیف
نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-172

مجید منصوری


چند قاعده در کشف تصحیفات متون

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 185-214

یاسر دالوند


نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 131-151

مجید خسروی


پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 329-355

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری


بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای