کلیدواژه‌ها = تصحیف
تعداد مقالات: 9
1. نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-172

مجید منصوری


2. چند قاعده در کشف تصحیفات متون

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-214

یاسر دالوند


3. نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-151

مجید خسروی


6. نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651)

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-45

مجید خسروی


7. بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان»

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 167-183

سارا سعیدی


8. پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 329-355

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری


9. بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای