کلیدواژه‌ها = تصحیح
تعداد مقالات: 25
2. مدایح مؤیدیه و فواید آن

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-121

مختار کمیلی


3. بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-269

احسان رئیسی


4. حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه)

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-55

گلپر نصری


6. نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-151

مجید خسروی


7. نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-205

علیرضا شانظری


8. نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 355-372

الیاس نورایی؛ محمدامین احمدپور


10. طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 257-283

سعید شفیعیون


11. ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 325-345

احسان رئیسی


12. نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651)

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-45

مجید خسروی


13. پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 329-355

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری


14. تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-112

فرزام حقیقی


15. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


16. اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-97

مهرداد چترایی


17. تتبعی در تذکرۀ یخچالیه

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 159-177

حسن زیاری؛ محسن محمدی فشارکی


18. تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 261-281

جمشید مظاهری؛ شهلا حاج طالبی


19. مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 241-267

احمد رضا یلمه ها


20. نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-45

علی اکبر احمدی دارانی


21. اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 133-151

محمدرضا ضیاء


22. گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 265-283

احمدرضا یلمه ها


23. تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-68

سجاد آیدنلو


25. نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 171-190

سعید شفیعیون